privacyverklaring

Privacy-verklaring Studio Bouwadvies
versie 2.0; 24 april 2023

Waarom en welke gegevens verzameld Studio Bouwadvies:
Studio Bouwadvies is een bouwkundig- en bouwfysisch adviesbureau. Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het beoordelen van woningen op bouwkundig en bouwfysisch gebied. Hiervoor moeten we gegevens van de bewoner, en foto’s van de woning verzamelen. Studio Bouwadvies neemt niet meer informatie op dan noodzakelijk. De privacy van onze relaties nemen wij serieus. Daarom geven wij in deze verklaring uitleg wat met de gegevens wordt gedaan. Deze verklaring geldt voor het bedrijf Studio Bouwadvies en de website www.studiobouwadvies.nl

Studio Bouwadvies bewaart de volgende gegevens voor het vervaardigen van rapporten en als naslagwerk voor vragen die na verstrekken van de rapportage worden gesteld.
De gegevens worden door de opdrachtgever verstrekt aan Studio Bouwadvies en de foto’s worden onder goedkeuring van de opdrachtgever gemaakt.:
– Uw achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Foto’s van gevels, kruipruimtes, dak, installaties enz.

– Uw IP-adres
– Uw bankrekeningnummer
– Bij zakelijke klanten BTW-nummer en KvK nummer

Wanneer u zaken doet met Studio Bouwadvies worden uw persoons en/of bedrijfsgegevens opgeslagen en verwerkt in de boekhouding en administratie. Deze informatie wordt alleen gedeeld met andere partijen als dit voor de opdracht noodzakelijk is of er een juridische verplichting is. Uw gegevens worden niet voor andere doelen gedeeld.

Hoe lang bewaart Studio Bouwadvies uw gegevens:
Studio Bouwadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaar bewaard indien er een overeenkomst tot stand is gekomen. Op verzoek van de opdrachtgever kunnen de gegevens eerder verwijderd worden, met dien verstande dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Studio Bouwadvies heeft voldaan. Verzoeken voor het verwijderen van uw gegevens kunt u richten aan info@studiobouwadvies.nl.
Verzoeken worden binnen 4 werkweken verwerkt.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Studio Bouwadvies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Studio Bouwadvies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging
Studio Bouwadvies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Verder heeft Studio Bouwadvies de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle verzamelde gegevens van u adequaat worden beschermd. Ondanks de door Studio Bouwadvies genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Studio Bouwadvies kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Studio Bouwadvies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Studio Bouwadvies op via info@studiobouwadvies.nl.

Studio Bouwadvies is als volgt te bereiken:
Postadres/vestigingsadres:
Ambachtsingel 25
6043 RS Roermond

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 14102290
Telefoon: 0614306947
E-mailadres: info@studiobouwadvies.nl